Real Roots Cafe Review

Real Roots Cafe Review 

Moondust In My Hand (Independent) 
Luister nu naar tracks van Moondust In My Hand via CD Baby

Rayna Kay had nooit de jeugddroom om een "echte" zangeres en muzikante te worden opgegeven en kocht van een belastingteruggave haar eerste eigen gitaar. Terwijl haar huwelijk onprettig op de klippen liep, ging ze optreden in een kroegje ergens in Soulard, St. Louis. Daar werd ze "ontdekt" door een zwerver, die tevens getalenteerd muzikant bleek te zijn en de kwaliteiten van haar unieke, pure stem waardeerde. Vervolgens gaat Rayna's bio nog een halve pagina door. Optredens in het theater van Willie Nelson en Merle Haggard in Branson, Missouri, na de sluiting daarvan verbleef ze in een blokhut, eigendom van Willie, in Tennessee en ontmoette daar Kostas, beroemde naam uit Nashville, die haar ook al aanmoedigde. In 1993 vertrok ze zelf naar Nashville om een demo op te nemen en te spelen waar ze maar kon, desnoods op straat. Inmiddels is ze veertig geworden en zegt: "I'll never lose my dream." Waarom het Rayna niet lukt door te breken is mij volslagen onduidelijk als ik naar het in eigenbeheer uitgebrachte album "Moondust In My Hand" luister... Ze heeft inderdaad een bijzondere stem, moeilijk te omschrijven, denk richting Melissa Etheridge/Lucinda Williams. Haar band The Vagrant Saints speelt vakbekwaam een kruising tussen rock en americana. Het titelnummer komt er sterk uit: "But like moondust in the air, his presence stays" en was inspiratie voor het knap getekende hoesje. Sfeervol "When I Roam October" doet aan Rosanne Cash denken en heeft een glansrol voor de saxofoon, net als sluitstuk "Wax And Ashes", waarin vastgesteld wordt: "The only thing that lasts, is love." En muziek, Rayna! (Johanna Bodde) 

Real Roots Cafe Review Translation 
Rayna Kay, Moondust in My Hand (Independent) Listen now to tracks of Moondust in My Hand via CD Baby Rayna Kay never had given up her initial dream to become a 'real' singer and musician and bought her first own guitar of a tax refund. While her marriage failed in an unpleasant way, she started to perform in a pub, somewhere in Soulard, St.Louis. There she was discovered by a vagabond, who appeared to be a talented musician as well and appreciated the qualities of her unique, pure voice. Rayna's bio continues likewise half a page. Gigs in the theatre of Willie Nelson and Merle Haggard in Branson, Missouri; after this place was closed she lived in a log cabin in Tennessee, owned by Willie, and did meet Kostas , famous name from Nashville, who also encouraged her. In 1993 she left for Nashville herself to record a demo and play wherever she could, even, if need be, in the streets. In the meantime she turned forty , but is still convinced:' I'll never lose my dream'. Why Rayna does not succeed in breaking through is a complete mystery to me, when I listen to the self-released album 'Moondust in My Hand'. She indeed has a special voice, hard to describe, think Melissa Etheridge/Lucinda Williams. Her band 'The Vagrant Saints' plays very skilled a mixture of rock and americana. The title song is a strong one: 'But like the moondust in the air, his presence stays' and served as the inspiration for the beautiful drawing on the cover. The stylish song 'When I Roam October' reminds of Roseanne Cash and contains a star part for the saxophone, just like the final track ' Wax and Ashes' , in which is concluded : 'The only thing that lasts is love'. And music, Rayna! 

Writen by Johanna Bodde for www.realrootscafe.com translation by Yvonne Böhm

44 comments